Free shipping on orders over $200*

WRX/STI Up Pipe

Cobb Tuning Subaru SS 2in Uppipe - Subaru STI VA
$215.00
Perrin Turbo Up-Pipe For Subaru (1.75") - Subaru STI VA
$245.70
Perrin Turbo Up-Pipe For Subaru (2.00") - Subaru STI VA
$245.70